You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45349
NGÀY NỘP ĐƠN 03/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU BằNG LĂNG BANG LANG
Hết hạn
BằNG LĂNG  BANG LANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Băng vệ sinh.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã công nghiệp Đông Đô
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Xóm Đình, xã Đình Bảng, huyện Tiên Sơn, tỉnh Bắc Ninh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037589-000
NGÀY CẤP BẰNG 21/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100313
NGÀY HẾT HẠN 03/02/2020
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.03 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.21 Công bố B | 2001.08.27 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.26 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.02.26
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger