You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45352
NGÀY NỘP ĐƠN 03/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU SEA GRANDPRIX, hình SEA GRANDPRIX
Hết hạn
SEA GRANDPRIX, hình  SEA GRANDPRIX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các chế phẩm và đồ dùng vệ sinh cá nhân bao gồm tã lót vệ sinh, khăn vệ sinh, miếng đệm dùng khi kinh nguyệt, miếng đệm vệ sinh, vải lót và tấm độn bót sát dùng khi kinh nguyệt, nút bông vệ sinh dùng khi kinh nguyệt.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, OHIO 45202, USA,
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, U.S.A.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037485-000
NGÀY CẤP BẰNG 11/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 03/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.03 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.11 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger