You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45358
NGÀY NỘP ĐƠN 10/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU VạN Lý HƯƠNG, hình VAN LY HUONG
Hết hạn
VạN Lý HƯƠNG, hình  VAN LY HUONG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 03 Nhang thơm các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.16 05.05.22
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Cơ sở Quảng Trường Phát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 25 Gò Công, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 25 Gò Công, phường 13, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
SỐ VĂN BẰNG 4-0037680-000
NGÀY CẤP BẰNG 06/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
NGÀY HẾT HẠN 10/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc : 117 đường C18, phường 12, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh I.P.T.S.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.10 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.06 Công bố B | 2001.08.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger