You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45373
NGÀY NỘP ĐƠN 11/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU TELEHOUSE, hình TELEHOUSE TELE HOUSE
Cấp bằng
TELEHOUSE, hình  TELEHOUSE TELE HOUSE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 36 Cung cấp văn phòng nhà xưởng cho hoạt động thương mại và công nghiệp; cung cấp văn phòng nhà xưởng cho máy tính và nhân viên máy tính; dịch vụ cho thuê văn phòng nhà xưởng; các dịch vụ bảo hiểm; quản lý tài chính. Nhóm 37 Xây dựng, lắp ráp, lắp đặt, giám sát và bảo dưỡng thiết bị văn phòng, viễn thông và các thiết bị và phương tiện điện tử; sửa chữa và bảo dưỡng các toà nhà và các nhà máy công nghiệp; bảo dưỡng phần cứng máy tính và các phụ kiện và phụ tùng của chúng. Nhóm 38 Các dịch vụ viễn thông; các dịch vụ mạng viễn thông; các dịch vụ liên lạc vệ tinh; các dịch vụ thông tin và tư vấn viễn thông; vận hành và giám sát mạng viễn thông; cung cấp đường truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; cho thuê các hệ thống viễn thông; cung cấp các trang thiết bị liên lạc để trao đổi dữ liệu bằng các phương tiện điện tử. Nhóm 42 Dịch vụ thiết kế kỹ thuật; dịch vụ thiết kế; dịch vụ trợ giúp kỹ thuật; các dịch vụ tham vấn và tư vấn chuyên nghiệp có liên quan tới liên lạc, các dịch vụ tham vấn và tư vấn chuyên nghiệp có liên quan tới phần mềm máy tính, các dịch vụ tham vấn và tư vấn chuyên nghiệp có liên quan tới hệ thống máy tính, các dịch vụ tham vấn và tư vấn chuyên nghiệp liên quan tới mạng máy tính và hệ thống mạng máy tính và các phụ kiện và phụ tùng của chúng; bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ chương trình máy tính; điều tra các dự án kỹ thuật và nghiên cứu kỹ thuật; dịch vụ phân tích hệ thống máy tính, li-xăng và cho thuê phần mềm máy tính; kiểm tra các thiết bị máy tính, các thiết bị viễn thông, các thiết bị điện và điện tử; cho thuê phần mềm máy tính, máy tính và các thiết bị ngoại vi; cung cấp thời gian truy cập các dự liệu máy tính; cung cấp đường truy cập cho nhiều người sử dụng vào mạng thông tin máy tính toàn cầu để chuyển tải và phổ biến một lượng thông tin lớn; cung cấp văn phòng, nhà xưởng tạm thời cho thương mại và công nghiệp; các dịch vụ tư vấn có liên quan tới việc phục hồi hậu quả các thiên tai thảm họa.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.02.03 26.11.12
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) KDDI HONG KONG LIMITED(CN)10th Floor West, Warwick House, Taikoo Place, Quarry Bay, Hong Kong : 05/10/2020 : - (VI) KDDI HONG KONG LIMITED(CN)Suites 1101-1103, 11/F, 1063 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong : 29/01/2021 (VI) KDDI Kabushiki Kaisha (a/t/a KDDI Corporation) : 3-2, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 10th floor West, Warwick House, Taikoo Place, Quanrry Bay, Hong Kong
SỐ VĂN BẰNG 4-0037331-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100284
NGÀY HẾT HẠN 11/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.11 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.24 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.24 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.07.27 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2020.07.27 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2020.07.27 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2020.07.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger