You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45390
NGÀY NỘP ĐƠN 16/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU AIRATHON AIRATHON
Cấp bằng
AIRATHON  AIRATHON
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Các sản phẩm dược, thú y và vệ sinh; chất ăn kiêng dùng cho ngành y, thực phẩm cho trẻ em, vật liệu dùng để băng bó; vật liệu để hàn răng; in dấu răng; chất tẩy uế; chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm, diệt cỏ.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) MERCK & CO, INC.(US)One Merck Drive, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, United States of America : 23/12/2010 : - (VI) Merck Sharp & Dohme Corp. : One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, United States of America (VI) Merck Sharp & Dohme Corp.(US)One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, U.S.A. : 03/10/2013 (VI) Schering Corporation(US)2000 Galloping Hill Road, Kenilworth, New Jersey 07033, United States of America : 08/10/2013
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN One Merck Drivr, P.O.Box 100, Whitehouse Station, New Jersey, United States of America
SỐ VĂN BẰNG 4-0037789-000
NGÀY CẤP BẰNG 19/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420100310
NGÀY HẾT HẠN 16/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.16 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.19 Công bố B | 2001.08.27 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2010.02.26 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2010.11.10 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2012.07.20 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.11.21 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2019.11.21
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger