You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45395
NGÀY NỘP ĐƠN 16/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU COOLDROP COOLDROP
Cấp bằng
COOLDROP  COOLDROP
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu - PHARMEDIC : 367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh : -
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 367 Nguyễn Trãi, quận 1, TP.Hồ Chí Minh.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037505-000
NGÀY CẤP BẰNG 12/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420090961
NGÀY HẾT HẠN 16/02/2030
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.16 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.12 Công bố B | 2001.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.08.31 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.02.28
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger