You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45403
NGÀY NỘP ĐƠN 17/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU N NICKENT N NICKENT
Hết hạn
N NICKENT  N NICKENT
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 28 Quả bóng gôn, túi đựng dụng cụ chơi gôn, gậy đánh gôn, đầu gậy đánh gôn, tay cầm gậy đánh gôn, điểm phát bóng, cần câu cá.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU NICKENT GRATECH CORP.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 121 Chen-Long Street, Tsaotun, Nantou,County, Taiwan.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 121 Chen-Long Street, Tsaotun, Nantou,County, Taiwan.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037334-000
NGÀY CẤP BẰNG 24/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 17/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Ban Ca : 15B Triệu Việt Vương, thành phố Hà Nội BANCA
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.17 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.24 Công bố B | 2001.07.25 4108 ĐN1 Yêu cầu hủy bỏ hiệu lực VBBH | 2010.04.28 4109 Bổ sung công văn liên quan tới VBBH | 2010.10.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger