You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45430
NGÀY NỘP ĐƠN 23/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU THOMSON LEARNING THOMSON LEARNING
Hết hạn
THOMSON LEARNING  THOMSON LEARNING
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 Phần mềm máy tính có ghi thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, hoá học, tin học, kinh tế, kỹ thuật, toán học, y tế, giáo dục cấp tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. Nhóm 16 Sách ghi các thông tin liên quan đến lĩnh vực kinh doanh, hoá học, tin học, kinh tế, kỹ thuật, toán học, y tế, giáo dục cấp tiểu học, trung học, cao đẳng và đại học. Nhóm 41 Dịch vụ truy cập trực tuyến các thông tin về giáo dục qua mạng máy tính toàn cầu; giáo dục; đào tạo; giải trí, các hoạt động văn hóa và thể thao.
NỘI DUNG KHÁC Nhãn hiệu được bảo hộ tổng thể. Không bảo hộ riêng "LEARNING".
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU THOMSON FINANCE S.A.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Brandywine Corporate Centre, 650 Naamans Road, Suite 301, Claymont, Delaware 19703, U.S.A
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Weinbergstrasse 5, CH 6300 Zug, Switzerland
SỐ VĂN BẰNG 4-0049811-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
NGÀY HẾT HẠN 23/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.23 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2003.04.08 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2006.01.18 4335 RB4 Cấp lại GCN VBBH | 2006.01.18
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger