You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45440
NGÀY NỘP ĐƠN 24/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU A A, hình A A
Hết hạn
A A, hình  A A
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 35 Các dịch vụ kinh doanh và quảng cáo như lập kế hoạch quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặt chỗ quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, phân tích thị trường, nhằm hỗ trợ cho các hoạt động quảng cáo trên mạng trực tuyến và các hoạt động quảng cáo mang tính truyền thống; quản lý quảng cáo do người khác thực hiện trên mạng thông tin liên lạc toàn cầu; các dịch vụ tư vấn như tư vấn trong lĩnh vực quảng cáo.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.02 26.01.08 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU AVENUE A, INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 506 SECOND AVENUE, 9TH FLOOR, SEATTLE, WASHINGTON, 98104, U.S.A.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 506 Second Avenue, 9th Floor, Seattle, Washington, 98104, U.S.A.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037593-000
NGÀY CẤP BẰNG 21/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 27/08/2001
NGÀY HẾT HẠN 24/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.24 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.21 Công bố B | 2001.08.27
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger