You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45444
NGÀY NỘP ĐƠN 24/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU HTX - Huy Hoàng, hình HTX HUY HOANG
Hết hạn
HTX - Huy Hoàng, hình  HTX HUY HOANG
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 39 Vận tải hành khách, vận tải hàng hoá.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.01.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Hợp tác xã dịch vụ hỗ trợ giao thông vận tải Huy Hoàng.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 38 Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 38 Minh Khai, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037807-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/09/2001
NGÀY HẾT HẠN 24/02/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.24 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.23 Công bố B | 2001.09.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger