You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45447
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU CKE, hình CKE
Hết hạn
CKE, hình  CKE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 07 Khuôn mẫu.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH cơ khí khuôn mẫu và ép nhựa CKE (CKE CO; LTD)
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 40/2 phường Phú Thuận, quận 7,TP.Hồ Chí Minh.
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 40/2 phường Phú Thuận, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
SỐ VĂN BẰNG 4-0037453-000
NGÀY CẤP BẰNG 04/06/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 25/02/2010
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến : 29 Trương Hán Siêu, thành phố Hà Nội INVENCO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.25 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.06.04 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger