You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45454
NGÀY NỘP ĐƠN 25/02/2000
TÊN NHÃN HIỆU PLUS ONE, hình PLUS ONE
Cấp bằng
PLUS ONE, hình  PLUS ONE
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 09 ắc qui dự trữ dùng cho xe cộ.
PHÂN LOẠI HÌNH 24.17.05
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) GS YUASA CORPORATION(JP)1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan : 15/03/2016 : - (VI) GS YUASA INTERNATIONAL LTD. : 1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 601-8520, Japan (VI) JAPAN STORAGE BATTERY CO, LTD.(JP)1, Inobaba- cho, Nishinosho, Kisshoin, Minami-Ku, Kyoto, Japan. : 27/02/2006
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 1, INOBABA-CHO, NISHINOSHO, KISSHOIN, MINAMI-KU, KYOTO, JAPAN
SỐ VĂN BẰNG 4-0037808-000
NGÀY CẤP BẰNG 23/07/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/09/2001
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091335
NGÀY HẾT HẠN 25/02/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội : Số 3, ngõ 123, đường Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội AMBYS HANOI
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.02.25 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.07.23 Công bố B | 2001.09.25 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2005.05.17 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2006.01.27 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.12.03 4311 CB4 Chuyển nhượng quyền sở hữu VBBH | 2015.01.13 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2019.09.18
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger