You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45506
NGÀY NỘP ĐƠN 27/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU TK TONGKOOK, hình TK T K TONGKOOK TONG KOOK
Hết hạn
TK TONGKOOK, hình  TK T K TONGKOOK TONG KOOK
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 23 Các loại sơn dùng để dệt. Nhóm 24 Vải các loại.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH TONGKOOK VIET NAM SPINNING
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
SỐ VĂN BẰNG 4-0037369-000
NGÀY CẤP BẰNG 29/05/2001
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2001
NGÀY HẾT HẠN 27/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.27 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2001.05.29 Công bố B | 2001.07.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger