You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-45568
NGÀY NỘP ĐƠN 07/03/2000
TÊN NHÃN HIỆU PRECEDEX PRECEDEX
Cấp bằng
PRECEDEX  PRECEDEX
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 05 Dược phẩm các loại.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU (VI) ORION CORPORATION : Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland : - (VI) ORION CORPORATION-ORION PHARMA(FI)Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland : 19/10/2015
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Orionintie 1, 02200 Espoo, Finland
SỐ VĂN BẰNG 4-0048524-000
NGÀY CẤP BẰNG 20/06/2003
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/07/2003
SỐ LẦN GIA HẠN 1
MÃ SỐ YÊU CẦU GIA HẠN GH420091161
NGÀY HẾT HẠN 07/03/2030
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh : 8 Trần Hưng Đạo, thành phố Hà Nội PHAM & ASSOCIATES
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.03.07 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 460 KN4 Đơn khiếu nại | 2002.05.02 263-Quyết cấp cấp bằng | 2003.06.20 Công bố B | 2003.07.25 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2009.10.22 4531 SB4 Yêu cầu sửa tên, địa chỉ chủ VB | 2015.09.08 4512 GH4 Yêu cầu gia hạn Văn bằng bảo hộ | 2020.01.22
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 25/09/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger