You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Công Cụ Tìm Kiếm Nhãn Hiệu

Hơn 700 nghìn+ nhãn hiệu đăng ký độc quyền tại Việt Nam.
Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2000-49162
NGÀY NỘP ĐƠN 27/01/2000
TÊN NHÃN HIỆU Nước Uống TINH LọC LOVER, hình LOVER NUOC UONG TINH LOC
Hết hạn
Nước Uống TINH LọC LOVER, hình  LOVER NUOC UONG TINH LOC
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Nhóm 32 Nước uống tinh lọc
PHÂN LOẠI HÌNH 06.01.02
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH sản xuất Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu và Tiếp Nhận Đầu Tư Từ Thiện.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 420 Trần Quý Cáp, TP. Hà Nội
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 420 Trần Quý Cáp, TP. Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0040322-000
NGÀY CẤP BẰNG 18/03/2002
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/04/2002
NGÀY HẾT HẠN 27/01/2010
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
Application Filing | 2000.01.27 | Nộp đơn Công bố A | 1980.01.01 263-Quyết cấp cấp bằng | 2002.03.18 Công bố B | 2002.04.25
Nguồn: CỤC SHTT VIỆT NAM
Cập nhật lần cuối vào ngày 11/04/2023


Bài Viết Mới

Facebook messenger Facebook messenger