TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-03168
NGÀY NỘP ĐƠN 25/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU VIDAN CO., LTD Bud strong Bung chồi mập, lá xanh dày Phân bón thế hệ thứ 5 Công nghệ MicroCarbon, hình
VIDAN CO., LTD Bud strong Bung chồi mập, lá xanh dày Phân bón thế hệ thứ 5 Công nghệ MicroCarbon, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 35 Mua bán, phân phối và xuất nhập khẩu: phân bón.
PHÂN LOẠI HÌNH 02.09.14 05.03.13 05.05.20 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Vi Dan
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô C5b, đường số 3, khu công nghiệp Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(26/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/05/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (05/03/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 13/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM