TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05062
NGÀY NỘP ĐƠN 21/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU Lulá Nam
Lulá Nam
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Quảng Thái
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(25/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 31/07/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM