TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-05892
NGÀY NỘP ĐƠN 28/02/2019
TÊN NHÃN HIỆU TA Thúy Anh niềm tin của bạn! Công ty CP thương mại - vận tải Thúy Anh, hình
TA Thúy Anh niềm tin của bạn! Công ty CP thương mại - vận tải Thúy Anh, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Dịch vụ vận tải bằng tắc xi.
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.01 01.13.01 01.13.10
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần thương mại - vận tải Thúy Anh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Lô 35 Hạ Đoạn II, phường Đông Hải 2, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(27/03/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (20/05/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE (25/03/2020) 118: Công văn đề nghị ra TB SE
NGÀY CẬP NHẬT 13/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM