TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00617
NGÀY NỘP ĐƠN 07/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Phân bón hữu cơ khoáng Hồng Minh - K1
Phân bón hữu cơ khoáng Hồng Minh - K1
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón; phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Hồng Minh LANDLIGHT
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Tân Thành, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN IPACO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(22/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM