TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00007
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Bụi Hotline: 0937.67.62.60, hình
Bụi Hotline: 0937.67.62.60, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.09.16 03.09.24 26.01.01 26.01.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH FOODAHOLIC
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 49 Kênh nước đen, phường Tân Thành, quận Tân Phú, thành Phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM