TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00008
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Học viện Toán sơ đồ MATHMAP ACADEMY, hình
Học viện Toán sơ đồ MATHMAP ACADEMY, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Học viện [giáo dục]; thông tin giáo dục; trung tâm giảng dạy môn toán theo phương pháp tư duy sơ đồ [dịch vụ đào tạo]; tư vấn tuyển sinh nhằm tìm kiếm học viện học môn toán [tư vấn giáo dục]; trung tâm đào tạo kỹ năng sống [dịch vụ đào tạo].
PHÂN LOẠI HÌNH 09.07.22 24.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần đào tạo STA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Nhà D5, tập thể B42, ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM