TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00014
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nghé GARDEN RESORT, hình
Nghé GARDEN RESORT, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
43 Cung cấp cơ sở lưu trú tạm thời; khách sạn; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng (resort).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.05.03 02.05.21 02.05.27 03.04.04
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Gia Cát
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Thanh Nhì, xã Cẩm Thanh, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM