TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00026
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Điền Viên
Điền Viên
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01 Phân bón. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu: phân bón.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH Hoa Tín
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Cụm CN Kim Bình, xã Kim Bình, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM