TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00028
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU m.signature
m.signature
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
18 Túi xách tay; túi cầm tay cho phụ nữ. 25 Mũ; đồ đội đầu; mũ bê rê; đồ đi ở chân. 40 May quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần Tập đoàn thời trang MAYGROUP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 769, phố Nguyễn Đức Thuận, xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM