TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00046
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Nhang Sạch Cơ sở Huỳnh Chí Thành Như ý Cát tường Sinh ý hưng long thông tứ hải Tài nguyên quảng tiến vạn lý lai, hình
Nhang Sạch Cơ sở Huỳnh Chí Thành Như ý Cát tường Sinh ý hưng long thông tứ hải Tài nguyên quảng tiến vạn lý lai, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Hương thắp (nhang cây).
PHÂN LOẠI HÌNH 02.03.24 22.01.01 22.03.01 22.03.07
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Wong Quốc Minh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 110/68 đường Bà Hom, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM