TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00048
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Tràng An, hình
Tràng An, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
39 Du lịch.
PHÂN LOẠI HÌNH 06.01.02 07.01.05 07.05.10 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH đầu tư thương mại dịch vụ Tràng An
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Khu Tân An, phố Kỳ Lân, phường Tân Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(30/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 11/04/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM