TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00051
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU HULKID
HULKID
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
29 Sữa; chế phẩm sữa. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm; sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dinh dưỡng NUTRIKING
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM