TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00052
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU KIDFUL
KIDFUL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
05 Thực phẩm chức năng; thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế); sữa bột (dùng cho mục đích y tế). 29 Sữa; chế phẩm sữa. 35 Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, tiếp thị sản phẩm: thực phẩm chức năng, thực phẩm công thức cho trẻ em (dùng cho mục đích y tế), sữa bột (dùng cho mục đích y tế), sữa, chế phẩm sữa, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dinh dưỡng NUTRIKING
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thửa đất số 2, cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội
SỐ VĂN BẰNG 4-0376778-000
NGÀY CẤP BẰNG 19/01/2021
NGÀY CÔNG BỐ BẰNG 25/02/2021
NGÀY HẾT HẠN 02/01/2029
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (22/12/2020) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (15/12/2020) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ
NGÀY CẬP NHẬT 22/04/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM