TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00057
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Ngô Phong
Ngô Phong
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
30 Cà phê.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Huỳnh Hồng
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM