TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00083
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MISA SME.NET 2019 Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, hình
MISA SME.NET 2019 Phần mềm kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); chương trình máy vi tính ghi sẵn; chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được).
PHÂN LOẠI HÌNH 01.15.15 01.15.23 26.01.01
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần MISA
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Tầng 9, tòa nhà TECHNOSOFT, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN CAPITAL IP&T CO.LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM