TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00089
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Minh Hy Hair Salon
Minh Hy Hair Salon
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ đào tạo và dạy nghề; đào tạo thực hành [thao diễn và thao tác thử]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 44 Dịch vụ cắt tóc; tạo mẫu tóc; tạo kiểu tóc; chăm sóc tóc.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Trần Quang Huy
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 49B/59 khu phố 8, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM