TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00090
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Brake-tech
Brake-tech
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
12 Phụ tùng xe mô tô, xe gắn máy.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty TNHH BAN - JING
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN C3/21T Phạm Hùng, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN KEDA IP CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM