TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00095
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU CyberPower
CyberPower
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
42 Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; diệt vi rút cho máy tính; tư vấn công nghệ máy tính; tư vấn bảo mật máy tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU CYBER POWER SYSTEMS INC.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 11F., NO.26, JINZHUANG RD., NEIHU DIST., TAIFEI CITY 11469, TAIWAN
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(31/01/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (05/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM