TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00101
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU NAYUKI [Nai: nhưng; Xue: tuyết; Cha: trà], hình
NAYUKI [Nai: nhưng; Xue: tuyết; Cha: trà], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Giấy; giấy vệ sinh; sổ tay hướng dẫn; xuất bản phẩm in sẵn; túi rác bằng giấy hoặc chất dẻo; văn phòng phẩm; con dấu; dụng cụ viết; bộ dụng cụ in mang đi được [đồ dùng văn phòng]; đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bị giảng dạy]; giấy gói thực phẩm; giấy bao gói; bao bì đóng gói bằng giấy; hộp đóng gói bằng bìa các tông; hộp đóng gói bằng giấy; bìa các tông dùng để đóng gói; hộp đựng bánh bằng bìa các tông; khăn lau bằng giấy; bút bằng thép.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.01 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU SHENZHEN PINDAO FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Pindao Food & Beverage Management Co., Ltd., 2nd Floor, Area 1-2, Happy Valley Commercial Street, Huaqiao City, Nanshan District, Shenzhen, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN ACTIP IP LIMITED
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM