TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00108
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FROM: EXOPLANET, hình
FROM: EXOPLANET, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
16 Sách; giấy dính [văn phòng phẩm]; bao bọc hộ chiếu; khăn giấy dùng để tẩy trang; xuất bản phẩm dạng in; đồ dùng cho trường học cụ thể là đồ dùng giảng dạy [trừ thiết bí giảng dạy] (books, stickers [stationery], passport cases, paper tissues for removing make-up, printed publications, school supplies namely teaching materials [except apparatus]).
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.17.05 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM