TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00109
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FROM: EXOPLANET, hình
FROM: EXOPLANET, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
25 áo khoác ngoài; mũ lưỡi trai làm đồ đội đầu; mũ trùm đầu và che mặt vào mùa đông [trang phục]; găng tay mùa đông [trang phục]; tất ngắn cổ; áo mưa (outer clothing, caps [headwear], winter face masks [clothing], winter face masks [clothing], socks, rain wear).
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.17.05 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM