TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00115
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU [Wo Wo: con ốc sên], hình
[Wo Wo: con ốc sên], hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
03 Dầu gội đầu; chế phẩm để tắm, không dùng cho mục đích y tế; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; dầu ete; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.
PHÂN LOẠI HÌNH 03.11.07 03.11.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Guangzhou WOUWOU Cosmetics Co., Ltd.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Room 1718, (No.1 Self-compiled Building A), No-1, Tangle Road, Baiyun District, Guangzhou, Guangdong, China
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN TRA & ASSOCIATES CO.,LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (11/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền (14/02/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM