TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00116
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU GREEN Living, hình
GREEN Living, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
36 Bất động sản.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.03.13 05.03.15 07.01.11 07.01.24
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần dịch vụ quản lý Tòa Nhà Xanh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Số 283 Khương Trung, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM