TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00118
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU MAYLHA Maytok Lhazi Art Floral m, hình
MAYLHA Maytok Lhazi Art Floral m, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
31 Hoa tươi, hoa khô dùng để trang trí, cây cảnh, hạt giống hoa.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.05.19 05.05.20 05.05.21
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Phí Ngọc Hân
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN A8, ngõ 2 phố Giảng Võ, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM