TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00120
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Uagmap, hình
Uagmap, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Phần mềm máy tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 05.07.23 05.09.17
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Công ty cổ phần UAGMAP
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn Xuân Trung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (03/01/2019) 157: Bổ sung giấy uỷ quyền
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM