TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00121
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Luxfuni noithatnhapkhau, hình
Luxfuni noithatnhapkhau, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
20 Đồ gỗ nội thất như: sa - lông các loại, bàn, ghế, giường, tủ, giá kệ.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.04.02 26.04.18
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Đặng Thùy Linh
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN Thôn 1, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN NACI CO., LTD
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM