TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00125
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Advancing Productivity, hình
Advancing Productivity, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
04 Dầu nhớt công nghiệp; dầu và mỡ bôi trơn; sáp [nguyên liệu thô].
PHÂN LOẠI HÌNH 01.05.03 02.01.01 02.03.01 02.09.14 02.09.15 04.05.21 15.07.01 26.04.09
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU Exxon Mobil Corporation
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN HAVIP CO., LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM