TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00126
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU OJI-VITAL
OJI-VITAL
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
01: Hóa chất công nghiệp; hóa chất xử lý nước; chất keo tụ; tác nhân phân tán; tác nhân hóa chất xử lý nước sử dụng vi sinh vật; hoạt chất hóa chất dùng trong xử lý nước sử dụng vi sinh vật.
PHÂN LOẠI HÌNH 26.05.01 17.02.02 03.07.17 26.11.08
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU OJI HOLDINGS CORPORATION
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 7-5, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
SỐ VĂN BẰNG 4-0381007-000
NGÀY HẾT HẠN 02/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (17/02/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (08/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM