TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00134
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Girls' Generation
Girls' Generation
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các buổi biểu diễn trực tiếp; sản xuất các sự kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM