TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00147
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU BoA
BoA
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (15/04/2021) 143: Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (02/02/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối)
NGÀY CẬP NHẬT 28/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM