TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00148
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Red Velvet
Red Velvet
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09: Đĩa cd; đĩa dvd; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được; tệp tin âm nhạc có thể tải về được; đĩa dvd dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0382993-000
NGÀY HẾT HẠN 02/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(28/01/2021) 251: Thông báo cấp văn bằng bảo hộ (01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố (30/03/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 09/06/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM