TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00149
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Super Junior
Super Junior
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35: Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
ĐỊA CHỈ CHỦ SỞ HỮU 423, Apgujung-Ro, Gangnam-Gu, Seoul, Korea
SỐ VĂN BẰNG 4-0394208-000
NGÀY HẾT HẠN 02/01/2029
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.)
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (12/05/2021) 143: Trả lời thông báo kết quả thẩm định nội dung (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác (01/03/2021) 243: Thông báo kết quả XNND (từ chối) (27/07/2021) 151: Hoá đơn phí/ lệ phí cấp bằng, đăng bạ và công bố
NGÀY CẬP NHẬT 18/10/2021
Nguồn: NOIP VIET NAM