TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00149
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU Super Junior
Super Junior
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
35 Dịch vụ đại lý bán hàng đĩa hát; dịch vụ đại lý bán hàng túi xách; xuất bản tài liệu quảng cáo; dịch vụ đại lý kinh doanh sách; dịch vụ đại lý kinh doanh kim loại quý; dịch vụ đại lý kinh doanh quần áo.
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM