TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00152
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU EXO, hình
EXO, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
41 Dịch vụ giải trí được biểu diễn bởi ca sỹ; tổ chức các chương trình biểu diễn cho mục đích văn hóa hoặc giải trí; trình diễn các bụổì biểu diễn trực tiếp, sản xuất các sụ kiện giải trí trực tiếp; dịch vụ giải trí được cung cấp bởi nghệ sỹ biểu diễn; xuất bản sách.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.17.05 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM