TRA CỨU THƯƠNG HIỆU TẠI VIỆT NAM

Tên trường Nội dung
SỐ ĐƠN 4-2019-00153
NGÀY NỘP ĐƠN 02/01/2019
TÊN NHÃN HIỆU FROM: EXOPLANET, hình
FROM: EXOPLANET, hình
LOẠI NHÃN HIỆU Thông thường
NHÓM SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
09 Đĩa CD; đĩa DVD; bản ghi video kỹ thuật số có thể tải về được, tệp tin âm nhạc có thể tải về được; đĩa DVD dùng để lưu trữ tiết mục biểu diễn âm nhạc; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu quang học; phương tiện điện tử dùng để lưu trữ các tiết mục biểu diễn âm nhạc cụ thể là vật mang dữ liệu từ tính.
PHÂN LOẠI HÌNH 17.02.02 24.17.05 26.05.01 26.07.25
NGƯỜI NỘP ĐƠN / CHỦ SỞ HỮU S.M.ENTERTAINMENT CO., LTD.
ĐỊA CHỈ NGƯỜI NỘP ĐƠN 423, APGUJUNG-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KOREA
TỔ CHỨC ĐẠI DIỆN AGELESS CO.,LTD.
TÀI LIỆU TRUNG GIAN
(01/02/2019) 221: QĐ chấp nhận đơn (07/01/2019) 190: Nộp các tài liệu khác
NGÀY CẬP NHẬT 20/10/2020
Nguồn: NOIP VIET NAM